vicsendeja
Họ tên
Ngô Thị Hường
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã chứng chỉ
865 - 00375254
Mã học viên
865
Mã thẻ học viên
00375254
{Mobile:caption}
{Mobile:value}
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Ngày tốt nghiệp
30/05/2017
Ngày nhập học
14/03/2017
Tốt nghiệp loại
Xuất sắc