Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trịnh Thu Hằng
Tỉnh/TP
Lạng Sơn
Quận/Huyện
Huyện Chi Lăng
Ngày sinh
29/03/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Thu Hằng
Số CMTND
082379040
Điện thoại
0395538149
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
19/10/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng 1 máy hơ sun5
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
18-10-2020 14:07:47
Submitter's IP Address
42.113.93.27
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes