Vietnamese Czech English German Japanese

Đăng ký tham gia sự kiện CLB Phương Lê Club

Các bạn đã là thành viên câu lạc bộ Phương Lê Club và có logo của Nail Phương Lê rồi sẽ được ưu tiên tham dự trước!
Trường hợp các bạn ở trạng thái Đã xác nhận được tham gia nhưng các bạn không tham dự thì các lần chia sẻ tiếp sẽ không được ưu tiên!
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Vui lòng chọn đúng sự kiện sắp tới, chia sẻ kỹ năng PLNSS hoặc Offline câu lạc bộ!

Sự kiện tham gia(*)
Invalid Input

Chú ý, để đảm bảo chất lượng nên các sự kiện và buổi chia sẻ giới hạn số lượng người, thành viên có trạng thái Xác nhận sẽ được tham gia, theo dõi trạng thái được cập nhật tại đây...

 
Thông tin ở mục này chỉ cần điền nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ Phương Lê Club!
Số CMTND
Vui lòng nhập đúng mã CMTND của bạn

Ngày sinh
Vui lòng nhập đúng ngày sinh.

Giới tính
Vui lòng chọn giới tính

Tỉnh/TP
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

Quận/Huyện
Vui lòng nhập đúng địa chỉ.

E-mail
Vui lòng nhập đúng email

Trạng thái
Vui lòng chọn nội dung bạn muốn đăng ký tham gia học