Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ "SỰ KIỆN SẮP TỚI"

  1. Hướng nghiệp
  2. PLESS
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Vũ Thị Ngọc Bích 0866562226 Đã xác nhận
Phạm Thị Linh 0976647066 Đã xác nhận
Võ Thị Lanh 0964543495 Đã xác nhận
Dương Thị Sinh 0968573033 Đã xác nhận
Ngô Thị Hè 0966784790 Đã xác nhận
Đặng Thị Thanh 0967777338 Đã xác nhận
Nguyễn Thanh Hòa 0359210748 Đã xác nhận
Nguyễn Thạc Hà 0968408890 Đã xác nhận
Trần Ngọc Anh 0943238292 Đã xác nhận
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Mai Marika Kubisova 0355152087 Đã hoàn tất
Trần Thị Thảo 0586293650 Đã hoàn tất
Trần thị Trà 0355376870 Đã hoàn tất
Đèo thu hiền 0963597993 Đã hoàn tất
Vũ Thị Tuyết Mai 0974962551 Tự động bỏ
Vũ Thị Tuyết Mai 0974962551 Đã xác nhận
Vũ thị hiền 0968452389 Đã hoàn tất
Nguyễn thị linh 0983182580 Đã hoàn tất
Bùi Thị Diệp 0966993516 Đã hoàn tất
Đỗ thị Hậu 0374758240 Đã hoàn tất
next
prev