Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ "SỰ KIỆN SẮP TỚI"

  1. Hướng nghiệp
  2. PLESS
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Vũ Thị Ngọc Bích 0866562226 Đã xác nhận
Phạm Thị Linh 0976647066 Đã xác nhận
Võ Thị Lanh 0964543495 Đã xác nhận
Dương Thị Sinh 0968573033 Đã xác nhận
Ngô Thị Hè 0966784790 Đã xác nhận
Đặng Thị Thanh 0967777338 Đã xác nhận
Nguyễn Thanh Hòa 0359210748 Đã xác nhận
Nguyễn Thạc Hà 0968408890 Đã xác nhận
Trần Ngọc Anh 0943238292 Đã xác nhận
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Lý Thị Kiều 0969613866 Đã hoàn tất
Nguyễn thị Lan anh 0985617392 Đã hoàn tất
Nguyễn Vân Anh 0968183993 Đã hoàn tất
đỗ thị thuý hằng 0967430113 Đã hoàn tất
Lê Thuý Huyền 0903218286 Đã hoàn tất
Phạm Thị Duyên 0376390967 Đã hoàn tất
Trần Thị Nhung 0392009327 Tự động bỏ
Phùng thị Trang 0977511593 Đã hoàn tất
Phạm Thu Trang 0975339921 Đã hoàn tất
Nguyễn hông hảo 0943335306 Tự động bỏ
Khuất thị thúy 0986132316 Đã hoàn tất
Bùi thị diẹp 0966993516 Báo không đến
Đặng Thị Mai Chinh 0978529970 Tự động bỏ
Nguyễn thị linh 0983182580 Đã hoàn tất
Nguyễn Ngọc Nhung 0975193590 Đã hoàn tất
Phạm minh hậu 0822366368 Đã hoàn tất
next
prev