Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ "SỰ KIỆN SẮP TỚI"

  1. Hướng nghiệp
  2. PLESS.23
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Vũ Thị Ngọc Bích 0866562226 Đã xác nhận
Phạm Thị Linh 0976647066 Đã xác nhận
Võ Thị Lanh 0964543495 Đã xác nhận
Dương Thị Sinh 0968573033 Đã xác nhận
Ngô Thị Hè 0966784790 Đã xác nhận
Đặng Thị Thanh 0967777338 Đã xác nhận
Nguyễn Thanh Hòa 0359210748 Đã xác nhận
Nguyễn Thạc Hà 0968408890 Đã xác nhận
Trần Ngọc Anh 0943238292 Đã xác nhận
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Trịnh Thị Quyên 0793258928` Đã hoàn tất
Nguyễn Yến 0978224392 Đã hoàn tất
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0976015194 Tự động bỏ
Nguyễn Kim Nga 0989230678 Đã hoàn tất
Đỗ Thị Hường 0988069333 Đã hoàn tất
Hoàng Hồng Ngọc 0964078362 Đã hoàn tất
Lê Anh Ngọc 0978384313 Đã hoàn tất
Khuất Thị Thúy 0985537919 Tự động bỏ
Đỗ Thị Hậu 0374758240 Đã hoàn tất
Bùi Thị Diệp 0966993516 Đã hoàn tất
next
prev