Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1304 117.49 12/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Văn Tuân 1293 118.48 22/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Ngọc Dung 1291 91.78 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Huyền 1287 34.71 21/05/2018 Ca sáng
Võ Thị Thương 1285 155.14 18/05/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1286 01/01/2013 Ca sáng
Nguyễn Thị Thùy Dương 1284 7.6 16/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Quỳnh Anh 1282 110.67 14/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hoàn 1280 177.12 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thảo Nguyên 1276 142.44 06/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Nhẫn 1269 60.05 26/04/2018 Ca sáng
Vũ Phương Anh 1267 78.33 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Đức Quang 1254 11/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy 1246 57.34 04/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Ngọc Hà 1237 43.98 28/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Ngọc 1235 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Vân 1232 21/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thu Trang 1228 19.36 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Thu Trang 1217 90.76 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quỳnh Vi 1187 54.13 17/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thu Hà 1175 01/03/2018 Ca sáng
Đỗ Thị Hồng Thắm 1172 45.44 22/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương 1171 207 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1170 98.37 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Thiệu Thu Huyền 1168 186.52 12/01/2018
Vũ Kim Yến 1160 26.25 02/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hiền 1158 43.96 19/12/2017 Ca sáng
Thái Thị Huế 1157 257.39 15/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Dung 1152 268.24 06/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hương 1149 187.49 27/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Trần Thị Ngọc Hường 1311 80.69 21/06/2018 Ca chiều
Nguyễn Bích Trân 1294 65.35 29/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Huyên 1271 174.31 02/05/2018 Ca sáng
Đặng Thị Tuyết 1261 18/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Lan Phương 1259 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hường 1255 151.83 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương Giang 1248 335.52 10/04/2018 Ca sáng
Trần Thị Thanh Thủy 1226 19/03/2018 Ca sáng
Trần Thủy Tiên 1212 12/03/2018 Ca sáng
Đỗ Tuấn Anh 1201 57.85 07/03/2018 Ca sáng
Vũ Thùy Linh 1195 05/03/2018 Ca chiều
Vũ Thị Bích Diệp 1188 247.13 02/03/2018 Ca sáng
Trần Thị Chung 1164 09/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang Anh 1162 04/01/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Hiền 1156 365.42 12/12/2017 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Xuân Linh 1143 21/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trúc Phương 1148 345.07 20/11/2017 Ca chiều
Lê Thị Mai Anh 1141 20/11/2017 Ca sáng
Trần Thị Hiền 1119 320 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Bình 1101 257.71 03/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thủy Tiên 1097 11.2 27/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Lan 1091 221.41 21/09/2017 Ca sáng
Võ Thị Quỳnh Thương 1081 229.92 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hương 1077 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Nga 1076 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Uyên 1074 28/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phương Bính Ngọc 1067 7.9 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Huy Hồng Phúc 1058 151.04 18/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu 1052 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thạc Hà 1051 314.9 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Mào Ngọc Bích 1309 90 19/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hà Thị Mỹ Nga 1279 44.54 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Chử Thị Thu Hương 1278 114.45 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thùy Linh 1275 03/05/2018 Ca chiều
Nguyễn Thế Uy 1274 03/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Huệ 1272 197.81 02/05/2018 Ca sáng
Lục Thị Thúy Vân 1262 232.64 19/04/2018 Ca sáng
Lê Trà My 1260 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hương 1256 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngân 1244 57.52 02/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phan Thị Phượng 1241 215.68 28/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Vui 1238 204.32 27/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trịnh Thị Hồng Phúc 1236 198.73 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Võ Thị Như Ý 1234 302.94 22/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Thủy 1225 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1224 240.46 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thúy Vy 1220 13/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Lan Anh 1207 08/03/2018 Ca sáng
Phạm Thu Hà 1206 26.15 07/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Phượng 1179 319.13 26/02/2018 Ca chiều Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Quyên 1178 304.71 26/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Tình 1174 04/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hậu 1155 251.28 12/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Linh Chi 1151 17.03 04/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Linh 1140 338.31 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Minh Hồng 1136 330.1 09/11/2017 Ca sáng
Tăng Thị Hà 1123 312.22 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Hồng 1105 270.83 09/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Thanh Mỹ 1104 19.2 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1103 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Việt Đức 1320 121.57 06/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thảo Ly 1317 70.85 03/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đèo Thị Hiền 1312 138.29 21/06/2018 Ca sáng
Lê Thị Kim Anh 1310 120.46 19/06/2018 Ca chiều
Nguyễn Thị Thùy Linh 1308 170.09 18/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hải Quỳnh 1307 131.87 13/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trương Thị Sen 1306 65.57 12/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Mai 1305 138.74 12/06/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hiếu Phấn 1302 178.06 11/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Phương Nga 1301 43.22 06/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Mai Chi 1300 105 05/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 1299 218 04/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Đức Thọ 1298 154.08 04/06/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Hồng 1297 241.01 31/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Út 1296 204.01 31/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Trường Sơn 1295 160.58 30/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Tem 1292 22/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dư Thị Huyền 1290 166.51 21/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lưu Thị Dung 1289 198.2 21/05/2018 Ca sáng
Đỗ Hồng Ngọc 1288 193.78 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hài 1283 288.26 15/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Mai Phương 1281 01/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Dương Thúy 1277 297.53 04/05/2018 Ca chiều Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Nga 1273 47.5 03/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Phan Như Quỳnh 1270 142.09 27/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thùy Linh 1268 51.14 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Thủy 1266 239.54 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Duyên 1265 185.58 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1264 209.53 17/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đoàn Ngân Giang 1263 331.5 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
Trần Diệu Linh 0989056336 T4, 8/8/2018 hoặc T5,9/8/2018 Từ 9h sáng đến 11h trưa
Tô Hạnh 01664276155 Hàng tháng
Quỳnh Anh 01882756775 Hàng tháng
Harim Harim 0988795605 13h, thứ 5 ngày 29/03
Linh Đan 0969744794 13h, thứ 5, ngày 29/03
Mẫu nail 01689814364 9h, thứ 3, ngày 20/03/2018
Nguyễn Thị Hoa 0947730473 18/3/18 Rảnh cả ngày chủ nhật
Thanh Huyền 01203132 820 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Vân Anh 092 8012873 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Bình Bảo 0971445819 13h, thứ 4 ngày 07/03/2018
Trang Anh 01694019393 9h15, thứ 4 ngày 08/03/2018
Nguyễn Thúy 01694019393 9h, Thứ 3 ngày 07/03/2018
Huyền 0966280491 thứ 5, ngày 7/12. 8h30
Mai Quỳnh Anh 01679169718 Chiều: 7/12/2017 Rảnh vào các ngày t7-cn
Dung Nguyễn 01694922530 13h30 thứ 5, ngày 15/11
Thanh Vân 0914818013 13h30, thứ 4 ngày 15/11
Mai Phương 0901794381 13h30, thứ 5 ngày 16/11
Lê Phương Anh 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Vũ Ngọc Bảo Châu 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Diễm Quỳnh 01639394269 13h30, thứ 5 ngày 02/11
Thu Phương 0977329254 8h30, thứ 3 ngày 31/10
Huyền Xoăn 01667072455 13h30, thứ 5 ngày 26/10
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Thu Huyền Nguyễn 0901773327 13h30, thứ 3 ngày 24/10
Nguyễn Thu 01646281188 8h30, Thứ 5 26/10
Vân Vân 0949407891 13h30 thứ 2 ngày 23/11
Mai Hương 0985920913 T4 25/11/17 Rảnh các sáng. Rảnh t45 cn cả ngày
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 3 ngày 10/10 Hà My đi cùng bạn
Ngọc Anh 01663586689 13h30, thứ 4 ngày 04/10
Phượng Nguyễn 01263470238 8h30, thứ 4 ngày 04/10 Mẫu nhặt da chân
next
prev