Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đỗ Thị Thùy Linh
Tỉnh/TP
Nam Định
Quận/Huyện
Xuân Trường
Ngày sinh
08/04/1999
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/lakkak.nkok
Số CMTND
163447417
Điện thoại
0586616805
Khóa học
4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
6000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
19/10/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
12-10-2020 18:32:48
Submitter's IP Address
171.224.177.8
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes