Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thùy Trang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Lông Biên
Ngày sinh
16/05/1988
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005780442566
Số CMTND
025188000268
Điện thoại
0989457599
Khóa học
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
6000000
Học phí phải đóng
6000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
22/10/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
06-10-2020 15:56:49
Submitter's IP Address
113.22.185.219
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes