Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Bùi Thị Thảo Phương
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hoàng Mai
Ngày sinh
17/12/1996
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Sunny bánh bao
Số CMTND
132279005
Điện thoại
0366484280
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
01/10/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng khoá Nối Mi
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
19-09-2020 13:07:56
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes