Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Mai Diệu Linh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Tây Hồ
Ngày sinh
05/08/1986
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007769823756
Số CMTND
060739436
Điện thoại
0975966189
Khóa học
9. Khóa phun xăm tổng hợp chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
25000000
Học phí phải đóng
13000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
18-09-2020 11:47:13
Submitter's IP Address
27.67.183.185
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes