Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thắm
Tỉnh/TP
Hưng Yên
Quận/Huyện
Kim Động
Ngày sinh
09/09/1999
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008184345747
Số CMTND
033199002185
Điện thoại
0898581868
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10800000
Học phí phải đóng
10000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên không học Mi. Sẽ đóng trước 3 triệu, hẹn đầu tháng 10 hoàn thành thiện học phí .
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
18-09-2020 11:34:42
Submitter's IP Address
27.67.183.185
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes