Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trương Thị Kim Loan
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
Ngày sinh
25/09/1986
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027709955455
Số CMTND
0123456789
Điện thoại
094780224
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/09/2020
Nhập học
Rồi
Ghi chú thêm
Tặng đồ học
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
16-09-2020 15:01:59
Submitter's IP Address
171.255.66.104
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes