Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Thị Ánh Tuyết
Tỉnh/TP
Nghệ An
Quận/Huyện
Nghi Lộc
Ngày sinh
18/08/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/ngo.jun.52
Số CMTND
188030710
Điện thoại
0967216085
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
30/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-09-2020 21:24:10
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes