Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Vũ Quỳnh Giang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Nam Từ Liêm
Ngày sinh
29/06/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017236395162
Số CMTND
001302015861
Điện thoại
0946590836
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
18/09/2020
Nhập học
Rồi
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-09-2020 21:19:50
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes