Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lý Thị Vân Tú
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
09/02/1989
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044103048638
Số CMTND
013559257
Điện thoại
0986599665
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
9000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
17/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên nhà bên ngõ 143
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
08-09-2020 10:41:48
Submitter's IP Address
42.114.171.49
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes