Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Lập
Tỉnh/TP
Thanh Hóa
Quận/Huyện
Cẩm Thủy
Ngày sinh
19/11/1990
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030301091129
Số CMTND
038190009934
Điện thoại
0328741788
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10800000
Học phí phải đóng
9000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
14/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng khoá Mi, đăng kí combo với Lê Thanh Huyền
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
02-09-2020 21:08:09
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes