Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Phạm Thị Thùy Linh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hoàn Kiếm
Ngày sinh
07/10/1998
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024580052954
Số CMTND
0831000044080
Điện thoại
0965074293
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
7500000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
03/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
01-09-2020 16:02:05
Submitter's IP Address
171.224.178.39
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes