Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Minh Trang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thanh Trì
Ngày sinh
24/05/1998
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/trang.ngyuenthiminh
Số CMTND
0123456789
Điện thoại
0965278793
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
7. Khóa phun mày, môi, mí chuyên nghiệp
Tổng học phí
36000000
Học phí phải đóng
19000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
03/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng khoá học Nối Mi classic và mi chùm
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
31-08-2020 15:49:31
Submitter's IP Address
42.113.220.103
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes