Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Ngô Quỳnh Vi 1187 17/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thu Hà 1175 01/03/2018 Ca sáng
Đỗ Thị Hồng Thắm 1172 45.44 22/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương 1171 186.82 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1170 98.37 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Thiệu Thu Huyền 1168 186.52 12/01/2018
Vũ Kim Yến 1160 26.25 02/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hiền 1158 43.96 19/12/2017 Ca sáng
Thái Thị Huế 1157 257.39 15/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Dung 1152 268.24 06/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hương 1149 187.49 27/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thanh Xuân 1144 46.26 22/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1142 16.92 20/11/2017 Ca sáng
Trịnh Thị Phương Loan 1139 12.41 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Huỳnh Thị Minh Phương 1138 112.42 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Chí Thành 1137 10/11/2017 Ca chiều
Hoàng Thị Trinh 1122 245.18 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Dương Đức Anh 1120 38.64 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương Chi 1118 309.57 23/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hà 1117 230.73 24/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ánh 1109 188.19 11/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Hải 1107 34.47 10/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1090 105.65 21/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mến 1088 46.69 19/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Kim Anh 1084 60.43 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Ngọc Quyên 1083 18.22 08/09/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Phạm Phương Anh 1082 46.77 11/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Lý 1071 15.5 05/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hồng Vân 1065 4.95 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Linh 1064 231.94 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Lê Thị Thanh Tâm 988 29/06/2017 Ca sáng
Lê Thị Tú Anh 981 111.05 22/06/2017 Ca sáng
Trần Thị Vân 978 327.89 20/06/2017 Ca sáng
Phạm Thị Lệ 972 32.49 16/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thùy Dung 966 158.9 12/06/2017 Ca sáng
Dương Lê Quỳnh 964 159.75 06/06/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Phạm Hoa Mai 962 183.07 06/06/2017 Ca sáng
Phạm Thúy Hiền 961 292.18 06/06/2017 Ca sáng
Hà Thu Phương 958 165.64 05/06/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang 947 289.97 23/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thu Trang 937 314.45 22/05/2017 Ca sáng
Hoàng Thu Phương 935 302.12 04/05/2017 Ca sáng Ca chiều
Phạm Xuân Cung 931 44.76 16/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy Hà 920 08/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Phương Thảo 910 25/04/2017 Ca sáng
Tạ Thị Huế 892 160.62 11/04/2017 Ca chiều
Lê Quỳnh Nga 884 39.25 03/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Bích Diệp 813 117.99 31/03/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thương 879 313.68 31/03/2017 Ca chiều
Trần Thị Tuyết Hoa 874 199.49 28/03/2017 Ca sáng
Trịnh Hà Trang 868 132.95 17/03/2017 Ca chiều Ca sáng, Ca chiều
Phạm Phương Thúy 848 0 02/03/2017 Ca chiều Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy Anh 845 0 01/03/2017 Ca chiều
Phạm Thu Hiền 843 287.82 01/03/2017 Ca sáng
Trương Thị Dung 833 72.33 22/02/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Lan Hương 832 92.98 22/02/2017 Ca sáng
Lê Thị Thùy Dung 774 21/02/2017 Ca chiều
Trần Ngọc Sơn 827 240.34 21/02/2017 Ca chiều
Vũ Hoàng Lê 826 206.29 23/02/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Quyên 807 262.62 20/03/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Viễn 976 104.35 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hậu 971 260.05 13/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Lệ 969 153 12/06/2017 Ca chiều
Lê Thị Huyền Chân 963 250.7 08/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Tạ Thị Thương 950 313.22 29/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Năm 932 309.71 16/05/2017
Đinh Thị Nhàn 929 140.58 15/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Hoài 905 307.79 12/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Chu Thị Linh 903 297.31 23/04/2017
Nguyễn Thị Phi Nga 902 20/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Phương 893 109.01 10/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hương 891 05/04/2017 Ca sáng
Nguyễn Quỳnh Thoa 890 91.34 05/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Mai Linh 887 277.49 04/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hận Chi 886 161.29 03/04/2017 Ca chiều
Nguyễn Thị Mai 885 297.97 03/04/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Phượng 883 306.23 03/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hà Thị Vân 881 16.25 02/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Phương 872 223.6 23/03/2017 Ca chiều
Hoàng Thị Hoài 870 20.54 22/03/2017 Ca chiều
Lê Hồng Hoa 869 223.16 21/03/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Mai Phương 867 33.39 15/03/2017 Ca chiều
Nguyễn Thị Nương 864 253.84 13/03/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Hà Nhi 863 26.47 14/03/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Minh 860 9 13/03/2017 Ca chiều
Vũ Thị Ngọc Hà 857 314.34 07/03/2017 Ca sáng
Ngô Quỳnh Anh 855 275.14 07/03/2017 Ca chiều
Đinh Thị Như Quỳnh 852 101.47 09/03/2017 Ca sáng
Đào Thị Hằng 851 90.33 09/03/2017 Ca sáng
Đồng Thị Hảo 849 129.94 06/03/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Đới Thị Ninh 1222 121.82 14/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Quỳnh Nga 1221 62.95 13/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thu Trang 1219 207.55 12/03/2018 Ca sáng
Lại Thị Hằng 1218 66.95 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng 1216 105.7 12/03/2018 Ca tối Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Đào 1215 91.27 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Mai 1213 113.56 12/03/2018 Ca sáng
Hoàng Thị Thu 1211 82.4 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thu Hà 1210 55.96 12/03/2018 Ca sáng
Phùng Thị Hương 1209 77.54 09/03/2018 Ca sáng
Lưu Thị Hiền 1208 103.1 09/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Văn Nam 1205 07/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Diệu Ly 1203 160.15 20/03/2018 Ca sáng
Lê Thị Thùy Linh 1204 98.69 11/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Lệ Quyên 1202 5.75 07/03/2018 Ca sáng
Trần Cao Diễm Kiều 1200 131.72 07/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1199 117.54 07/03/2018 Ca sáng
Trần Thu Trang 1198 152.7 06/03/2018 Ca sáng
Trần Thị Thanh Tâm 1197 111.98 06/03/2018 Ca sáng
Lý Hoàng Linh 1196 163.53 06/03/2018 Ca sáng
Ngân Xuyền Suy 1191 66.44 06/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thanh Hoà 1193 94.83 06/03/2018
Trịnh Thị Vân 1192 73.11 05/03/2018
Trần Diệu Anh 1189 82.9 05/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Bích Diễm 1186 234.42 02/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hoài Thu 1185 133.2 10/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hán Vũ Nhật Minh 1184 101.04 28/02/2018 Ca chiều
Đào Thị Huyền Trang 1183 161.79 27/02/2018 Ca sáng
Nguyễn Ngô Mai Ka 1182 10.38 27/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Năm 1181 27/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 2 ngày 02/10 1 bạn nối móng, 1 bạn k nối
Hong Hai Nguyen 0962940032 13h30, thứ 4, ngày 28/09
Trang's Moon's 0961384401 10h, thứ 5 ngày 28/09
Ly Hà 01692567011 8h30, thứ 4 ngày 27/04 1 bạn mẫu chân, 1 bạn mẫu tay
Thanh Huyền 01664019292 13h30, thứ 4 ngày 27/09 Mẫu chân
Kim Ngân 0972729524 8h30, thứ 4 ngày 27/04 Đăng kí làm mẫu chân
Bạn Nga 01638708792 13h30, thứ 2 ngày 25/09
Hà Minh Trang 01683442488 8h30 thứ 3, ngày 26/09
Bé Nhung 0917253609 13h30 thứ 4 ngày 20/09
Bạn Hương 0987238312 9h, thứ 3 ngày 19/09
Bạn Diễm 0987238312 9h, thứ 3 ngày 19/09
Xí Muội 01666577518 13h30, thứ 3, ngày 19/09
Mai ANh 0962166217 13h30 thứ 2 ngayf 18/09
Tâm 01636230104 13h30, thứ 2 ngày 11/09
Ninh 01679483423 13h30, thứ 2 ngày 11/09
Nguyễn Kim Chi 0948488496 13h30, thứ 5 ngày 07/09
Kim Anh 0968500922 8h30 thứ 4, ngày 07/09
Quỳnh Nhung 01246789141 13h30, thứ 2 ngày 04/08 Nhung đi cùng 1 bạn nữa
Bạn Trang 01644838736 13h30, thứ 4, ngày 30/08
Nguyễn Lan Hương 01657175583 8h30, thứ 3 ngày 29/08 mẫu nối gel
Thu Hà 0967397397 13h30, thứ 4, ngày 29/08
Trần Hà Ngân 01654247270 Hàng tháng 8h30, thứ 6 ngày 17/08
Thu Thủy 096 6743099 Hàng tháng Lần 1: 13h30, thứ 4 ngày 15/08
Trần Quỳnh 0987131826 Hàng tháng Lần 1: 13h30, thứ 4 ngày 15/08
Nguyễn Ngọc Dung 0974247717 Hàng tháng 13h30, thứ 4, ngày 09/08
Đi cùng bạn NHi
Trần Thị Thu Uyên 01239780815 t4 , 09/8/17, 13h30
Hồng Nhung 01625419933 Hàng tháng Lần 1: 13h30 thứ 2, 07/08
Mai Nguyễn 01646333768 Hàng tháng 13h30, thứ 5 ngày 03/08
Thảo Nguyên 0966962178 Hàng tháng 13H30, THỨ 5 NGÀY 03/08
Lê Nhật Ánh 0973638405 Hàng tháng Lần 1: 13h30 thứ 4, ngày 02/08
next
prev