Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Trịnh Thị Phương Loan 1139 12.41 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Huỳnh Thị Minh Phương 1138 112.42 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Chí Thành 1137 10/11/2017 Ca chiều
Hoàng Thị Trinh 1122 245.18 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Dương Đức Anh 1120 38.64 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương Chi 1118 309.57 23/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hà 1117 230.73 24/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ánh 1109 188.19 11/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Hải 1107 34.47 10/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1090 105.65 21/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mến 1088 46.69 19/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Kim Anh 1084 60.43 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Ngọc Quyên 1083 18.22 08/09/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Phạm Phương Anh 1082 46.77 11/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Lý 1071 15.5 05/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hồng Vân 1065 4.95 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Linh 1064 231.94 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thanh Thủy 1063 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Hà Phương 1060 105.02 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phí Thị Trang 1055 324.4 16/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Huyền 1048 150.4 11/08/2017 Ca chiều
Đỗ Thị Hậu 1046 34.03 11/08/2017 Ca chiều
Nguyễn Minh Phương 1039 10/08/2017 Ca chiều
Nguyễn Hương Anh 1037 65.8 03/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Diệp Thảo 1005 65.42 13/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Phương Nga 1004 13/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Hoàng Hải 1003 109.28 12/07/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương 999 118.93 10/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thu Hiền 998 145 10/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đoàn Ngọc Hạnh Hương 995 06/07/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thạc Hà 1051 314.9 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phùng Nguyễn Quỳnh Giang 1049 160.48 12/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thông Hảo 1045 258.59 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Tố Uyên 1036 174.08 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Vân 1031 320.26 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Duy Hoàng 1030 306 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Hồng Trang 1022 297.35 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hằng 1010 314.51 18/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mai Hương 993 135.27 03/07/2017 Ca sáng
Lê Thị Thanh Tâm 988 29/06/2017 Ca sáng
Lê Thị Tú Anh 981 111.05 22/06/2017 Ca sáng
Trần Thị Vân 978 327.89 20/06/2017 Ca sáng
Phạm Thị Lệ 972 32.49 16/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thùy Dung 966 158.9 12/06/2017 Ca sáng
Dương Lê Quỳnh 964 159.75 06/06/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Phạm Hoa Mai 962 183.07 06/06/2017 Ca sáng
Phạm Thúy Hiền 961 292.18 06/06/2017 Ca sáng
Hà Thu Phương 958 165.64 05/06/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang 947 289.97 23/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thu Trang 937 314.45 22/05/2017 Ca sáng
Hoàng Thu Phương 935 302.12 04/05/2017 Ca sáng Ca chiều
Phạm Xuân Cung 931 44.76 16/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy Hà 920 08/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Phương Thảo 910 25/04/2017 Ca sáng
Lê Thị Hoài 905 307.79 12/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Tạ Thị Huế 892 160.62 11/04/2017 Ca chiều
Lê Quỳnh Nga 884 39.25 03/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Bích Diệp 813 117.99 31/03/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thương 879 313.68 31/03/2017 Ca chiều
Trần Thị Tuyết Hoa 874 199.49 28/03/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Tăng Thị Hà 1123 312.22 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Hồng 1105 283.63 09/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Thanh Mỹ 1104 19.2 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1103 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hằng 1070 288.69 24/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quyền Quý 1068 22/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thanh Thúy 1043 341.63 10/08/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1032 332.98 01/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Thanh Huyền 1028 306.72 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Hậu 1026 252.04 31/07/2017 Ca sáng
Phan Thị Ngân 1024 199.31 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Anh 1017 321.8 25/07/2017
Trần Phương Anh 1016 24 24/07/2017 Ca sáng Ca sáng
Nguyễn Diệu Hương 996 06/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Kim Thoa 992 59.14 15/07/2017 Ca sáng
Ngô Thúy Ngân 982 76.27 23/06/2017 Ca sáng
Lương Thị Thu 977 57.83 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Viễn 976 104.35 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hậu 971 260.05 13/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Lệ 969 153 12/06/2017 Ca chiều
Lê Thị Huyền Chân 963 250.7 08/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Tạ Thị Thương 950 313.22 29/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Năm 932 309.71 16/05/2017
Đinh Thị Nhàn 929 140.58 15/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Chu Thị Linh 903 297.31 23/04/2017
Nguyễn Thị Phi Nga 902 20/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Phương 893 109.01 10/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hương 891 05/04/2017 Ca sáng
Nguyễn Quỳnh Thoa 890 91.34 05/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Mai Linh 887 277.49 04/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Bùi Thị Duyên 1265 250.49 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1264 209.53 17/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đoàn Ngân Giang 1263 331.5 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dương Thị Bích 1258 323.29 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Bích 1257 191.07 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Cúc 1253 301.84 11/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Hồng Hạnh 1252 229.32 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thuận An 1251 152.6 10/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quỳnh Trang 1250 228.18 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thúy 1249 128.94 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Tuyết Mai 1247 09/04/2018 Ca sáng
Lê Thị Huế 1245 318.27 03/04/2018 Ca sáng
Vi Thị Thanh Huyền 1243 147.18 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương 1242 7.96 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hiền 1240 316.53 28/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Dung 1239 324.3 27/03/2018 Ca sáng
Vũ Thu Hoài 1233 105.94 22/03/2018 Ca sáng
Trần Thị Phượng 1231 38.69 20/03/2018 Ca chiều
Đặng Thị Thanh 1230 209.47 20/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Nga 1229 05/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thuỷ 1227 19/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hoài Phương 1223 81.28 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đới Thị Ninh 1222 192.24 14/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Quỳnh Nga 1221 62.95 13/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thu Trang 1219 293.93 12/03/2018 Ca sáng
Lại Thị Hằng 1218 66.95 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Thu Trang 1217 150.34 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng 1216 179.39 12/03/2018 Ca tối Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Đào 1215 281.25 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Mai 1213 170.48 12/03/2018 Ca sáng
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1);select pg_sleep(16.638); --
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1;select pg_sleep(16.638); --
ubqygvqu invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. Hàng tháng 1
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng enSwteJq'; waitfor delay '0:0:11.092' --
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1); waitfor delay '0:0:11.092' --
ubqygvqu ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd Hàng tháng 1
ubqygvqu /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 Hàng tháng 1
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1; waitfor delay '0:0:11.092' --
ubqygvqu /etc/passwd Hàng tháng 1
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1" OR 2+250-250-1=0+0+0+1 --
ubqygvqu .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd Hàng tháng 1
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1' OR 2+125-125-1=0+0+0+1 or '90sU2xBs'='
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1' OR 2+308-308-1=0+0+0+1 --
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1 OR 2+820-820-1=0+0+0+1
WEB-INF\web.xml 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng -1 OR 3*2610) --
paswwlot 987-65-4329 Hàng tháng 1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot 906' Hàng tháng 1
paswwlot NP0w0WE2');select pg_sleep(11.154); -- Hàng tháng 1
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 987-65-4329 Hàng tháng 1
................windowswin.ini 987-65-4329 Hàng tháng 1
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot WuSjoY64'; waitfor delay '0:0:11.154' -- Hàng tháng 1
../../../../../../../../../../windows/win.ini 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot (select(0)from(select(sleep(5.577)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(5.577)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(5.577)))v)+"*/ Hàng tháng 1
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot -1" OR 2+619-619-1=0+0+0+1 -- Hàng tháng 1
file:///etc/passwd 987-65-4329 Hàng tháng 1
paswwlot -1' OR 3+622-622-1=0+0+0+1 or 'Un80a0A3'=' Hàng tháng 1
next
prev