Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Phạm Ngọc Dung 1291 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dư Thị Huyền 1290 21/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lưu Thị Dung 1289 21/05/2018 Ca sáng
Đỗ Hồng Ngọc 1288 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Huyền 1287 21/05/2018 Ca sáng
Võ Thị Thương 1285 18/05/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1286 01/01/2013 Ca sáng
Nguyễn Thị Thùy Dương 1284 16/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hài 1283 15/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Quỳnh Anh 1282 14/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hoàn 1280 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Chử Thị Thu Hương 1278 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Dương Thúy 1277 04/05/2018 Ca chiều Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thảo Nguyên 1276 06/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Phan Như Quỳnh 1270 16.25 27/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Nhẫn 1269 15 26/04/2018 Ca sáng
Vũ Phương Anh 1267 10.2 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1264 35.69 17/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lục Thị Thúy Vân 1262 40.85 19/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Đức Quang 1254 11/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thuận An 1251 38.96 10/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương Giang 1248 86.04 10/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thúy 1246 04/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Huế 1245 88.4 03/04/2018 Ca sáng
Lê Ngọc Hà 1237 43.98 28/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Ngọc 1235 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Vân 1232 21/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thu Trang 1228 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Thu Trang 1217 73.81 12/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thu Hà 1206 3.63 07/03/2018 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Đặng Thị Tuyết 1261 18/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Lan Phương 1259 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thanh Thủy 1226 19/03/2018 Ca sáng
Trần Thủy Tiên 1212 12/03/2018 Ca sáng
Đỗ Tuấn Anh 1201 57.85 07/03/2018 Ca sáng
Vũ Thùy Linh 1195 05/03/2018 Ca chiều
Trần Thị Chung 1164 09/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang Anh 1162 04/01/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Hiền 1156 365.42 12/12/2017 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Xuân Linh 1143 21/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mai Anh 1141 20/11/2017 Ca sáng
Trần Thị Hiền 1119 320 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Hồng 1105 88.26 09/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thủy Tiên 1097 11.2 27/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Lan 1091 221.41 21/09/2017 Ca sáng
Võ Thị Quỳnh Thương 1081 229.92 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hương 1077 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Nga 1076 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Uyên 1074 28/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phương Bính Ngọc 1067 7.9 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Huy Hồng Phúc 1058 151.04 18/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu 1052 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thạc Hà 1051 314.9 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phùng Nguyễn Quỳnh Giang 1049 160.48 12/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thông Hảo 1045 258.59 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Tố Uyên 1036 174.08 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Vân 1031 320.26 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Duy Hoàng 1030 306 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hằng 1010 314.51 18/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mai Hương 993 135.27 03/07/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Hà Thị Mỹ Nga 1279 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thùy Linh 1275 03/05/2018 Ca chiều
Nguyễn Thế Uy 1274 03/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Huyên 1271 21.31 02/05/2018 Ca sáng
Lê Trà My 1260 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngân 1244 47.03 02/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Vui 1238 60.26 27/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Thủy 1225 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thúy Vy 1220 13/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Lan Anh 1207 08/03/2018 Ca sáng
Vũ Thị Bích Diệp 1188 136.4 02/03/2018 Ca sáng
Vũ Thị Quyên 1178 250.07 26/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Tình 1174 04/02/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Linh Chi 1151 17.03 04/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Linh 1140 222.35 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Minh Hồng 1136 330.1 09/11/2017 Ca sáng
Tăng Thị Hà 1123 312.22 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Thanh Mỹ 1104 19.2 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1103 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hằng 1070 288.69 24/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quyền Quý 1068 22/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thanh Thúy 1043 341.63 10/08/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1032 332.98 01/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Thanh Huyền 1028 306.72 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Hậu 1026 252.04 31/07/2017 Ca sáng
Phan Thị Ngân 1024 199.31 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Anh 1017 321.8 25/07/2017
Trần Phương Anh 1016 24 24/07/2017 Ca sáng Ca sáng
Nguyễn Diệu Hương 996 06/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lương Thị Thu 977 57.83 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Mai Phương 1281 01/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Nga 1273 03/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Huệ 1272 18.09 02/05/2018 Ca sáng
Nguyễn Thùy Linh 1268 21.65 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Thủy 1266 34.92 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Duyên 1265 6 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đoàn Ngân Giang 1263 27.16 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dương Thị Bích 1258 24 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Bích 1257 44.61 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hương 1256 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hường 1255 8 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Cúc 1253 91.56 11/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Hồng Hạnh 1252 31.26 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quỳnh Trang 1250 30.45 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thúy 1249 55.28 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Tuyết Mai 1247 09/04/2018 Ca sáng
Vi Thị Thanh Huyền 1243 38.22 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương 1242 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phan Thị Phượng 1241 116.7 28/03/2018 Ca sáng
Bùi Thị Hiền 1240 133.31 28/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Dung 1239 90.69 27/03/2018 Ca sáng
Trịnh Thị Hồng Phúc 1236 79.48 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Võ Thị Như Ý 1234 62.52 22/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thu Hoài 1233 58.57 22/03/2018 Ca sáng
Trần Thị Phượng 1231 11.48 20/03/2018 Ca chiều
Đặng Thị Thanh 1230 109.97 20/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Nga 1229 05/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thuỷ 1227 19/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1224 158.17 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hoài Phương 1223 81.28 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
Tô Hạnh 01664276155 Hàng tháng
Quỳnh Anh 01882756775 Hàng tháng
Harim Harim 0988795605 13h, thứ 5 ngày 29/03
Linh Đan 0969744794 13h, thứ 5, ngày 29/03
Mẫu nail 01689814364 9h, thứ 3, ngày 20/03/2018
Nguyễn Thị Hoa 0947730473 18/3/18 Rảnh cả ngày chủ nhật
Thanh Huyền 01203132 820 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Vân Anh 092 8012873 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Bình Bảo 0971445819 13h, thứ 4 ngày 07/03/2018
Trang Anh 01694019393 9h15, thứ 4 ngày 08/03/2018
Nguyễn Thúy 01694019393 9h, Thứ 3 ngày 07/03/2018
Huyền 0966280491 thứ 5, ngày 7/12. 8h30
Mai Quỳnh Anh 01679169718 Chiều: 7/12/2017 Rảnh vào các ngày t7-cn
Dung Nguyễn 01694922530 13h30 thứ 5, ngày 15/11
Thanh Vân 0914818013 13h30, thứ 4 ngày 15/11
Mai Phương 0901794381 13h30, thứ 5 ngày 16/11
Lê Phương Anh 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Vũ Ngọc Bảo Châu 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Diễm Quỳnh 01639394269 13h30, thứ 5 ngày 02/11
Thu Phương 0977329254 8h30, thứ 3 ngày 31/10
Huyền Xoăn 01667072455 13h30, thứ 5 ngày 26/10
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Thu Huyền Nguyễn 0901773327 13h30, thứ 3 ngày 24/10
Nguyễn Thu 01646281188 8h30, Thứ 5 26/10
Vân Vân 0949407891 13h30 thứ 2 ngày 23/11
Mai Hương 0985920913 T4 25/11/17 Rảnh các sáng. Rảnh t45 cn cả ngày
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 3 ngày 10/10 Hà My đi cùng bạn
Ngọc Anh 01663586689 13h30, thứ 4 ngày 04/10
Phượng Nguyễn 01263470238 8h30, thứ 4 ngày 04/10 Mẫu nhặt da chân
Hà Linh 0942639496 8h30, thứ 2 ngày 02/10
next
prev