Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Đỗ Thị Hồng Thắm 1172 8 22/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương 1171 64.3 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1170 51.37 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Thiệu Thu Huyền 1168 65.27 12/01/2018
Nguyễn Thùy Linh 1167 26.43 12/01/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Lê Hoa 1161 03/01/2018 Ca sáng
Vũ Kim Yến 1160 19.31 02/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Chu Kim Anh 1159 62.86 25/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hiền 1158 43.96 19/12/2017 Ca sáng
Thái Thị Huế 1157 160.36 15/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Dung 1152 201.89 06/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hương 1149 176.31 27/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thanh Xuân 1144 46.26 22/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1142 16.92 20/11/2017 Ca sáng
Trịnh Thị Phương Loan 1139 12.41 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Huỳnh Thị Minh Phương 1138 97.04 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Chí Thành 1137 10/11/2017 Ca chiều
Hoàng Thị Trinh 1122 220.60 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Dương Đức Anh 1120 38.64 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Phương Chi 1118 276.83 23/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hà 1117 108.1 24/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Mỹ Linh 1115 53.45 18/10/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ánh 1109 184.19 11/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Hải 1107 34.47 10/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Trang 1095 43.85 26/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1090 105.65 21/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mến 1088 46.69 19/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Kim Anh 1084 60.43 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Ngọc Quyên 1083 18.22 08/09/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Phạm Phương Anh 1082 46.77 11/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Trần Thị Chung 1164 09/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang Anh 1162 04/01/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Hiền 1156 222.98 12/12/2017 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Xuân Linh 1143 21/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mai Anh 1141 20/11/2017 Ca sáng
Trần Thị Hiền 1119 302.91 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thủy Tiên 1097 11.2 27/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Lan 1091 221.41 21/09/2017 Ca sáng
Võ Thị Quỳnh Thương 1081 229.92 08/09/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hương 1077 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Nga 1076 31/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Uyên 1074 28/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phương Bính Ngọc 1067 7.9 21/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Huy Hồng Phúc 1058 151.04 18/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hương 1056 321.04 16/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu 1052 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thạc Hà 1051 314.9 14/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phùng Nguyễn Quỳnh Giang 1049 160.48 12/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thông Hảo 1045 258.59 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Tố Uyên 1036 174.08 02/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Vân 1031 320.26 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Duy Hoàng 1030 306 31/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Hằng 1010 314.51 18/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mai Hương 993 135.27 03/07/2017 Ca sáng
Lê Thị Thanh Tâm 988 29/06/2017 Ca sáng
Lê Thị Tú Anh 981 111.05 22/06/2017 Ca sáng
Trần Thị Vân 978 327.89 20/06/2017 Ca sáng
Phạm Thị Lệ 972 32.49 16/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thùy Dung 966 158.9 12/06/2017 Ca sáng
Dương Lê Quỳnh 964 159.75 06/06/2017 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Vũ Linh Chi 1151 17.03 04/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Minh Hồng 1136 330.1 09/11/2017 Ca sáng
Tăng Thị Hà 1123 312.22 30/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Thanh Mỹ 1104 19.2 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1103 05/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hằng 1070 288.69 24/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quyền Quý 1068 22/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thanh Thúy 1043 341.63 10/08/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1032 332.98 01/08/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đào Thanh Huyền 1028 306.72 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Hậu 1026 252.04 31/07/2017 Ca sáng
Phan Thị Ngân 1024 199.31 31/07/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngọc Anh 1017 321.8 25/07/2017
Trần Phương Anh 1016 24 24/07/2017 Ca sáng Ca sáng
Nguyễn Diệu Hương 996 06/07/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lương Thị Thu 977 57.83 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Viễn 976 104.35 21/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hậu 971 260.05 13/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Lệ 969 153 12/06/2017 Ca chiều
Lê Thị Huyền Chân 963 250.7 08/06/2017 Ca sáng, Ca chiều
Tạ Thị Thương 950 313.22 29/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Năm 932 309.71 16/05/2017
Đinh Thị Nhàn 929 140.58 15/05/2017 Ca sáng, Ca chiều
Chu Thị Linh 903 297.31 23/04/2017
Nguyễn Thị Phi Nga 902 20/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Phương 893 109.01 10/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hương 891 05/04/2017 Ca sáng
Nguyễn Quỳnh Thoa 890 91.34 05/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Thị Mai Linh 887 277.49 04/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hận Chi 886 161.29 03/04/2017 Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Hòe 1169 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Thu Hường 1165 108.54 11/01/2018 Ca sáng
Ngô Thị Chung 1163 100.53 04/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hậu 1155 163.33 12/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Ngọc Anh 1154 164.96 11/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Dung 1153 116.77 07/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hằng 1150 191.71 29/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Bích Phượng 1147 56.62 24/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Liễu 1146 106.21 23/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trúc Phương 1148 158.4 20/11/2017 Ca chiều
Nguyễn Thị Linh 1140 202.1 13/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thu Hà 1135 08/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Minh Thư 1134 118.23 07/11/2017
Trần Thanh Thủy 1133 142.79 07/11/2017 Ca sáng
Lê Thị Dần 1132 92.86 06/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Kim Oanh 1131 06/11/2017 Ca chiều
Nguyễn Thúy Vy 1130 216.37 07/11/2017
Nguyễn Thị Vân Anh 1129 175,63 06/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Dương Thị Hồng 1128 229.22 06/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Thanh Thư 1127 111.9 03/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lâm Thị Mùi 1126 367.8 31/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đặng Thị Ánh 1116 128.13 19/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Nụ 1112 257.06 13/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thanh Thủy 1111 117.13 13/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Hoàng Quế Lâm 1108 314.07 10/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Kim Dung 1106 337.11 09/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng 1102 250.81 04/10/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Mai Anh 1100 14.3 02/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Ly 1099 68.32 01/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Thanh Huyền 1098 330.73 29/09/2017
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
Huyền 0966280491 thứ 5, ngày 7/12. 8h30
Mai Quỳnh Anh 01679169718 Chiều: 7/12/2017 Rảnh vào các ngày t7-cn
Dung Nguyễn 01694922530 13h30 thứ 5, ngày 15/11
Thanh Vân 0914818013 13h30, thứ 4 ngày 15/11
Mai Phương 0901794381 13h30, thứ 5 ngày 16/11
Lê Phương Anh 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Vũ Ngọc Bảo Châu 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Diễm Quỳnh 01639394269 13h30, thứ 5 ngày 02/11
Thu Phương 0977329254 8h30, thứ 3 ngày 31/10
Huyền Xoăn 01667072455 13h30, thứ 5 ngày 26/10
Mai 098789024 T5,26/10/2017 chiều t7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Thu Huyền Nguyễn 0901773327 13h30, thứ 3 ngày 24/10
Nguyễn Thu 01646281188 8h30, Thứ 5 26/10
Vân Vân 0949407891 13h30 thứ 2 ngày 23/11
Mai Hương 0985920913 T4 25/11/17 Rảnh các sáng. Rảnh t45 cn cả ngày
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 3 ngày 10/10 Hà My đi cùng bạn
Ngọc Anh 01663586689 13h30, thứ 4 ngày 04/10
Phượng Nguyễn 01263470238 8h30, thứ 4 ngày 04/10 Mẫu nhặt da chân
Hà Linh 0942639496 8h30, thứ 2 ngày 02/10
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 2 ngày 02/10 1 bạn nối móng, 1 bạn k nối
Hong Hai Nguyen 0962940032 13h30, thứ 4, ngày 28/09
Trang's Moon's 0961384401 10h, thứ 5 ngày 28/09
Ly Hà 01692567011 8h30, thứ 4 ngày 27/04 1 bạn mẫu chân, 1 bạn mẫu tay
next
prev