Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Học viên chú ý đọc kỹ nội quy trước khi tham gia khóa học, khi ký tên vào hồ sơ nhập học là mặc định bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và quy định của Trung tâm
Đọc nội quy


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Phùng Thị Thương 896 111.87 12/04/2017 Ca sáng
Đỗ Thị Thỏa 880 209.21 30/03/2017 Ca sáng
Phùng Thị Ngà 876 305.43 03/04/2017 Ca sáng, Ca chiều
Võ Thanh Nhàn 765 217.72 08/02/2017 Ca sáng
Trương Thùy Anh 858 51.77 13/03/2017 Ca chiều
Trần Thu Phương 841 14.07 28/02/2017 Ca sáng, Ca chiều
Đồng Thị Hải Yến 840 152.05 01/03/2017 Ca chiều
Nguyễn Thị Nhiều 775 145.48 27/02/2017 Ca chiều
Bá Thị Phượng 830 124.95 22/02/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Hường 824 49.66 21/02/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
next
prev