Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO!

Tải ứng dụng truy cập tự động và hệ thống PLESS, nộp bài thực hành, đăng ký chuyển lớp, xem kênh video và rất nhiều kênh thông tin tổng hợp khác
Tải cho Iphone
Tải cho Android


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Đồng Thị Hải Yến 840 152.05 01/03/2017 Ca chiều
Nguyễn Thị Nhiều 775 145.48 27/02/2017 Ca chiều
Bá Thị Phượng 830 124.95 22/02/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Hường 824 49.66 21/02/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
next
prev