vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc Ngày sinh: 3/11/1984
Địa chỉ: Nam Từ Niêm, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: minhngoc31184@gmail.com Số điện thoại: 0862261268 
Mã học viên: 1845 Mã thẻ: 0006984771 
Số CMTND: 001184006243 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng: Fantasy hoa
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 13000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 21/02/2022 Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lớp vào đầu: 4. Lớp gel (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc:
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm
Tặng sét đồ học trị giá 2,5tr
Tặng khóa hoa fantasy
Tặng khóa from bột omber
Tặng khóa vẽ gel   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Châm Anh 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)