vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hà Lan Phương Ngày sinh: 28/09/2006
Địa chỉ: Thanh xuân, Thái Nguyên Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0346519634 
Mã học viên: 1824 Mã thẻ: 0005579497 
Số CMTND: 0123456789 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp Khóa được tặng: Phom bột
Khóa chọn thêm 1: 2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp Khóa chọn thêm 2: 2.2 Khóa đắp fantasy hoa nâng cao
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 25000000 Phải đóng: 22500000
Ngày nhập học: 30/11/2021 Ngày kết thúc: 31/01/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Đăng kí học Nối Mi.
Tặng đồ học nail và mi.
Học viên có quyền lợi bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học.
Không nhượng hay hoàn trả học phí khóa học khi đã nhập học   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hà Lan Phương Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)