Vietnamese Czech English German Japanese

Nguyễn Thị Thanh Vân

05/11/1983

Tỉnh/TP
Hà Nội
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Giới tính
Nữ
Mã HV
1532
Mã thẻ HV
0014953750
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Khóa được tặng
Phom bột, PowderGel, Fantasy hoa, Búp bê bột, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Chọn thêm khóa 1
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10.500.000
Phải đóng
10500000
Đóng học phí
Trực tiếp
Chuyển nhượng tới mã
Ngày nhập học
30/07/2019
Ngày kết thúc
30/09/2019
Lớp hiện tại
4. Lớp gel (2 tuần)
Hình thức học
Học cấp tốc
Chọn ca học
Chọn ca học
Ca sáng, Ca chiều
Nhận tin nhắn 24/7
Facebook
SĐT của Zalo/viper
Nick Skype/Facebook
https://www.facebook.com/bean.vanquang?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC8rxTdfNVgw18oQqMBijjEfIFOaLVvxsh35Q3T2BmTKfzaNBDQ98Dm4-UH8Cv4X5mKSSsy8EZCaTq2
Biết Trung tâm qua
Facebook, zalo
Ghi chú thêm
Hưởng Khuyến Mại đăng kí Combo1530
Submitter's User ID
4
Đã từng học nail?
Chưa
Có cửa hàng nail?
Chưa
Học nail để
Mở cửa hàng
Người lập hồ sơ
Lê Quỳnh Phương
Trạng thái
Đang học
Thành tích học tập
Số buổi tới lớp
57
Số giờ tích lũy
230.67
Đã học kỹ năng
Chưa học kỹ năng nào
Các khóa đã học
Các khóa đã học
Được cấp chứng chỉ
Chưa xét
Tốt nghiệp loại
Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Lớp nhặt da: Chăm chỉ thực hành, đi học đầy đủ chuyên cần. Hòa đồng với mọi người trong lớp
Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Nộp bài bộ môn vẽ
Nộp bài bộ môn gel
Nộp bài bộ môn bột
Bài thi cuối khóa
Bài thực hành trên mẫu