Vietnamese Czech English German Japanese

Nguyễn Thị Hương

10/06/1992

Tỉnh/TP
Nghệ An
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Giới tính
Nữ
Mã HV
0002
Mã thẻ HV
13287000
Khóa học
6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
2000000
Phải đóng
2000000
Đóng học phí
Trực tiếp
Chuyển nhượng tới mã
Ngày nhập học
29/07/2019
Ngày kết thúc
15/08/2019
Lớp hiện tại
>100
Hình thức học
Học thường
Chọn ca học
Ca tối
Chọn ca học
Nhận tin nhắn 24/7
Facebook
SĐT của Zalo/viper
Nick Skype/Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019463057160&epa=SEARCH_BOX
Biết Trung tâm qua
Facebook, zalo
Ghi chú thêm
đăng ký combo 3 người đựơc giảm học phí 2000000
Submitter's User ID
0
Đã từng học nail?
Chưa
Có cửa hàng nail?
Chưa
Học nail để
Đi nước ngoài
Người lập hồ sơ
Hồ Cẩm Nhung
Trạng thái
Đang học
Thành tích học tập
Số buổi tới lớp
Số giờ tích lũy
Đã học kỹ năng
Chưa học kỹ năng nào
Các khóa đã học
Các khóa đã học
Được cấp chứng chỉ
Chưa xét
Tốt nghiệp loại
Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Nộp bài bộ môn vẽ
Nộp bài bộ môn gel
Nộp bài bộ môn bột
Bài thi cuối khóa
Bài thực hành trên mẫu