Vietnamese Czech English German Japanese

Cao Thị Thoa

12/11/1980

Tỉnh/TP
Hà Nội
E-mail
beautysalonhaithoa@gmail.com
Giới tính
Nữ
Mã HV
1460
Mã thẻ HV
0013286937
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Khóa được tặng
Phom bột, PowderGel, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D, Cọ bản cơ bản
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Phải đóng
10500000
Đóng học phí
Trực tiếp
Chuyển nhượng tới mã
Ngày nhập học
21/03/2019
Ngày kết thúc
21/06/2019
Lớp hiện tại
1. Lớp nhặt da (1 tuần)
Hình thức học
Học thường
Chọn ca học
Ca sáng
Chọn ca học
Nhận tin nhắn 24/7
Facebook
SĐT của Zalo/viper
Nick Skype/Facebook
Hai Thoa
Biết Trung tâm qua
Tìm kiếm google
Ghi chú thêm
Submitter's User ID
0
Đã từng học nail?
Rồi
Có cửa hàng nail?
Rồi
Học nail để
Mở cửa hàng
Người lập hồ sơ
Đỗ thị Chiến
Trạng thái
Bảo lưu
Thành tích học tập
Số buổi tới lớp
28
Số giờ tích lũy
112.63
Đã học kỹ năng
Chưa học kỹ năng nào
Các khóa đã học
Các khóa đã học
Được cấp chứng chỉ
Chưa xét
Tốt nghiệp loại
Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Nộp bài bộ môn vẽ
Nộp bài bộ môn gel
Nộp bài bộ môn bột
Bài thi cuối khóa
Bài thực hành trên mẫu