Vietnamese Czech English German Japanese

Nguyễn Thị Luyến

02/11/1997

Tỉnh/TP
Bắc Ninh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Giới tính
Nữ
Mã HV
1424
Mã thẻ HV
13842291
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Phải đóng
9700000
Đóng học phí
Trực tiếp
Chuyển nhượng tới mã
Ngày nhập học
18/02/2019
Ngày kết thúc
14/05/2019
Lớp hiện tại
4. Lớp gel (2 tuần)
Hình thức học
Học thường
Chọn ca học
Ca sáng
Chọn ca học
Nhận tin nhắn 24/7
Facebook
SĐT của Zalo/viper
Nick Skype/Facebook
https://www.facebook.com/luyen.luyen.14
Biết Trung tâm qua
Người giới thiệu
Ghi chú thêm
Submitter's User ID
4
Đã từng học nail?
Rồi
Có cửa hàng nail?
Chưa
Học nail để
Mở cửa hàng
Người lập hồ sơ
Hồ Cẩm Nhung
Trạng thái
Đang học
Thành tích học tập
Số buổi tới lớp
49
Số giờ tích lũy
198
Đã học kỹ năng
Chưa học kỹ năng nào
Các khóa đã học
Các khóa đã học
Được cấp chứng chỉ
Chưa xét
Tốt nghiệp loại
Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Nộp bài bộ môn vẽ
Nộp bài bộ môn gel
Nộp bài bộ môn bột
Bài thi cuối khóa
Bài thực hành trên mẫu