Vietnamese Czech English German Japanese

Nguyễn Thị Hoàng Điệp

19/08/1988

Tỉnh/TP
Hà Nội
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Giới tính
Nữ
Mã HV
1420
Mã thẻ HV
0013287544
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Khóa được tặng
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10200000
Phải đóng
9700000
Đóng học phí
Trực tiếp
Chuyển nhượng tới mã
Ngày nhập học
12/02/2019
Ngày kết thúc
22/05/2019
Lớp hiện tại
1. Lớp nhặt da (1 tuần)
Hình thức học
Học thường
Chọn ca học
Ca sáng
Chọn ca học
Nhận tin nhắn 24/7
Facebook
SĐT của Zalo/viper
Nick Skype/Facebook
https://www.facebook.com/hoang.diep.378
Biết Trung tâm qua
Tìm kiếm google
Ghi chú thêm
Đã đóng trước 500000
Submitter's User ID
0
Đã từng học nail?
Rồi
Có cửa hàng nail?
Chưa
Học nail để
Đi nước ngoài, Mở cửa hàng, Làm tự do
Người lập hồ sơ
Hồ Cẩm Nhung
Trạng thái
Bảo lưu
Thành tích học tập
Số buổi tới lớp
Số giờ tích lũy
Đã học kỹ năng
Chưa học kỹ năng nào
Các khóa đã học
Các khóa đã học
Được cấp chứng chỉ
Chưa xét
Tốt nghiệp loại
Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Nộp bài bộ môn vẽ
Nộp bài bộ môn gel
Nộp bài bộ môn bột
Bài thi cuối khóa
Bài thực hành trên mẫu