vicsendeja
Search
Họ tên Mã HV Mã thẻ Điện thoại Tốt nghiệp loại Điểm trung bình  
Phùng Thị Nụ 0069 13713218 0983284411 Xuất sắc 9
Vũ Thu Hà 1920 0005631257 0967057642 Giỏi 8,5
Vũ Thu Hà 1920 0005631257 0967057642 Giỏi 8,5
Nguyễn Tuyết Nhi 0489 0002609427 0941061941 Giỏi 8,5
Nguyễn Quang Huy 1935 5656045 0889281639 Xuất sắc 9
Hoàng Thu Thảo 0555 0005592165 0982191287 Xuất sắc 9
Trần Văn Luật 0560 0001701551 0971064320 Xuất sắc 9
Lại Thị Chiên 0024 016893578 0332789951 Xuất sắc 9
Phạm Văn Thắng 0579 0005493158 0338690589 Giỏi 8.5
Bùi Minh Tân 0568 0005603859 0965417172 Giỏi 8,5
Nguyễn Thị Loan Anh 0535 0005641711 0962192351 Xuất sắc 9
Hoàng Thị Minh Nghĩa 0623 027633898 0395585714 Giỏi 8
Phạm Thu Thảo 0578 0005605515 0868928996 Giỏi 8,5
Tô Thị Huyền Trang 0500 0005648794 0862445503 Xuất sắc 9
Phan Thị Hoa 0552 0005654467 0919084694 Giỏi 8,5
Nguyễn Thị Hồng Loan 0688 0005575208 0969978463 Giỏi 8,5
Nguyễn Hoàng Khánh 0605 0005580244 0862001661 Giỏi 8,5
Nguyễn Thị Huyền 0589 0005624616 0916453389 Xuất sắc 9
Phạm Thị Diệu Linh 1892 0005607066 0877217354 Xuất sắc 9
Vũ Thị Hương 0455 0005617321 0394466788 Xuất sắc 9
Dương Xuân Quyền 1866 13157582 0398208686 Xuất sắc 9
Phạm Phương Thanh Xuân 535 0005576583 0937637208 Giỏi 8
Nguyễn Lương Phương Hạ 0550 0005625964 0982507650 Giỏi 8,5
Lý Thanh Thu 0405 0005623977 0938877805 Giỏi 8,5
Bùi Thị Thanh 0566 0005602309 0769840618 Giỏi 8,5
Vũ Thị Thư 599 0005634799 0981000999 Xuất sắc 9
Đàm Văn Chiểu 689 0005585269 0973101111 Giỏi 9
Phan Thị Hoa Mai 0606 0005652828 0812345338 Xuất sắc 9
Trần Thị Quỳnh Nhi 1922 0005653026 0983476640 Xuất sắc 10
Page 2 of 2