Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Hằng
Điện thoại
0964169596
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 12 (ngày 4/8)
Trạng thái
Đã xác nhận