Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đới Thị Ninh
Điện thoại
0962482591
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 16 (ngày 1/12)
Trạng thái
Chờ duyệt