Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại
01658851270
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Trạng thái
Đã xác nhận
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 14 (ngày 6/10)
Confirmed
Yes