Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Thị Kim Dung
Điện thoại
0972257861
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Trạng thái
Đã xác nhận
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 10 (ngày 2/6)