Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Hoàng Hồng Ngọc
Điện thoại
0964078362
Số CMTND
008197000059
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 23
Trạng thái
Đã hoàn tất