Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Khuất Thị Thúy
Điện thoại
0985537919
Số CMTND
112197373
Ngày sinh
06/10/1988
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thạch thất
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 23
Trạng thái
Tự động bỏ