Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Vũ Thị Bích Huệ
Điện thoại
0363284570
Số CMTND
1324037745
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 17
Trạng thái
Đã hoàn tất