Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Hương
Điện thoại
0378319070
Số CMTND
187167603
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 17
Trạng thái
Đã hoàn tất