Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Hải Yến
Điện thoại
0386469496
Số CMTND
001191003192
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 17
Trạng thái
Đã hoàn tất