Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Thị Anh Ngọc
Điện thoại
0978384313
Số CMTND
186127075
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 22
Trạng thái
Đã hoàn tất