Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đỗ Diệu Lý
Điện thoại
0969306858
Số CMTND
036183001609
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21
Trạng thái
Đã hoàn tất