Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Kim Nga
Điện thoại
0989230678
Số CMTND
001188019928
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21
Trạng thái
Đã hoàn tất