Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyen Hoai Giang
Điện thoại
0849530639
Số CMTND
013108034
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Trạng thái
Báo không đến