Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Yến
Điện thoại
0382060697
Số CMTND
122141824
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21
Trạng thái
Đã hoàn tất