Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Huyền Trang
Điện thoại
0976274224
Số CMTND
012895710
Ngày sinh
11/05/1989
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Long biên
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 20
Trạng thái
Chờ duyệt