Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Phạm Thị Liên
Điện thoại
0355905628
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Hải Phòng
Quận/Huyện
Lê Chân
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 16 (ngày 1/12)
Trạng thái
Chờ duyệt