Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nghiêm Thu Trang
Điện thoại
0933108883
Số CMTND
012968555
Ngày sinh
01/08/1993
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Quận Đống Đa
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 16 (ngày 1/12)
Trạng thái
Chờ duyệt