Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Phượng
Điện thoại
01377748221
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 15 (ngày 3/11)
Trạng thái
Đã xác nhận