Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Thương
Mã HV
1342
Mã thẻ
4
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
1
Khóa học
4.6 Khóa vẽ cọ bản 3D nâng cao (2-5 buổi)
Đồ dùng chung:
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Không có
Người lập phiếu
Vũ Thị Tam