Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Mai
Mã HV
1336
Mã thẻ
1
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0979771117
Khóa học
5. Khóa chăm sóc & phục hồi móng (2-5 buổi)
Đồ dùng chung:
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Tặng đồ học nhặt da
Người lập phiếu
Vũ Thị Tam