Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

PHIẾU NHẬN ĐỒ THỰC HÀNH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đỗ Thùy Linh Khóa học: 2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp (2-5 buổi)
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0983221986
Mã học viên: 1275 Mã thẻ: 00

- Xin chào Đỗ Thùy Linh, có một số đồ giá trị cao Máy mài, Máy hút bụi, Máy sấy gel, Chậu ngâm, Giấy vệ sinh, Sơn gel, Liên kết, Bóng, Băng dính trong, Nước lau gel, Lưu huỳnh loại 1, Đầu mài titan, Đồ khác, bạn sẽ dùng chung với các bạn trên lớp, đầu buổi học nếu Đỗ Thùy Linh đến sớm, hãy gặp giáo viên Quản lý đồ tặng để mượn đồ và ký tên, cuối buổi học, hãy gặp cô Tam để trả đồ và ký tên, hãy giữ gìn đồ dùng chung trong khóa học của bạn để các bạn khác cùng được sử dụng!

- Đồ Đỗ Thùy Linh sẽ được tặng cho khóa là:

 Đồ môn da::

 Đồ thuộc bộ môn vẽ:

 Đồ thuộc bộ môn bột:

 Đồ thuộc bộ môn gel:

 Đồ thuộc bộ môn mi:

 Đồ thuộc bộ môn xăm:

 

- Ghi chú: đồ môn bột

- Chúc bạn hoàn thành khóa học hiệu quả và được nhận chứng chỉ cuối của Trung tâm!

Quản lý đào tạo Quản lý đồ tặng Chữ ký học viên Người lập phiếu
       
       
       
       
       
Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Tam Đỗ Thùy Linh  Nguyễn Thị Thanh Huệ